1. DEFINISI

a. Pemain’/s merujuk kepada seorang individu dalam satu pasukan yang telah berjaya membuat pembayaran kepada pertandingan Raja Futsal 2019 atau Pertandingan Futsal Wanita.
b. ‘Kapten Pasukan’ merujuk kepada individu yang telah diberi gelaran “Team Captain / Kapten Pasukan” semasa mendaftar.
c. ‘Pertandingan’ merujuk kepada semua pertandingan dibawah pertandingan Raja Futsal dan termasuk pertandingan peringkat zon dan Peringkat Terakhir (Grand Final).

 

2. SYARAT KELAYAKAN

a. Pertandingan Raja Futsal 2019 dibuka kepada pemain lelaki berumur antara 18-35 tahun sahaja (Dilahirkan antara tahun 2001 dan 1984).
b. Pertandingan Futsal Wanita dibuka kepada pemain wanita berumur antara 18-35 tahun sahaja (Dilahirkan antara tahun 2001 dan 1984).
c. Pertandingan ini dibuka kepada warganegara Malaysia sahaja.
d. Setiap pasukan WAJIB mendaftarkan 8 pemain termasuk 1 kapten pasukan
e. Pemain yang bertanding atau berdaftar dalam Malaysia Premier Futsal League (MPFL) tidak dibenarkan bertanding dalam pertandingan Raja Futsal 2019.

 

3. PENDAFTARAN

a. Pendaftaran pasukan adalah sah selepas mereka membuat bayaran sebanyak RM150 dan mendapat e-mel pengesahan.
b. Perdaftaran akan ditutup 2 hari sebelum perlawanan peringkat zon bermula
c. Pasukan yang layak ke Peringkat Terakhir (Grand Final) hanya dibenarkan menukar 2 pemain sahaja.

 

4. YURAN

a. Yuran sebanyak RM200 akan dikenakan kepada setiap pasukan. Yuran tidak akan dikembalikan melainkan dipersetujui Digi.
b. Digi mempunyai hak mutlak untuk menolak pembayaran yang dibuat oleh pemain.

 

5. TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR

a. Pemain menerima risiko dan tanggungjawab sepenuhnya dalam mendaftarkan diri mereka dan rakan sepasukan mereka;
b. Pemain mematuhi sebarang dan semua notis dan perubahan yang dibuat oleh Digi dari semasa ke semasa;
c. Semua pemain berdaftar dengan ini bersetuju, membenarkan, dan memberi persetujuan dan tidak mempunyai bantahan terhadap Digi mengeluarkan maklumat peribadi atau apa-apa data lain yang diperlukan untuk digunakan sebagai bukti di mahkamah dan / atau apabila perlu.
d. Mana-mana gambar, video, kandungan temuduga, dan lain-lain yang ditangkap oleh Digi, rakan penganjur Digi, dilepaskan untuk digunakan mengikut budi bicara Digi, rakan kongsi mereka, dan sekutu Digi.
e. Pemain akan menanggung rugi dan tidak akan menahan Digi terhadap semua tuntutan, tindakan, dan kerugian yang mungkin timbul daripada pendaftaran untuk pertandingan ini.
f. Pemain mengakui bahawa penyertaan dalam pertandingan ini mungkin memerlukan usaha fizikal yang tinggi, dan jika pemain tidak cukup dalam bentuk fizikal, boleh membahayakan kesihatan pemain.
g. Pemain mengakui bahawa adalah tanggungjawab peribadi sendiri untuk memastikan mereka berada dalam keadaan kesihatan yang mencukupi untuk bermain dalam Kejohanan.
h. Pemain sedar mengenai kemungkinan kemalangan, risiko dan bahaya kematian yang serius yang mungkin terlibat dalam pertandingan ini.
i. Pemain mengakui dan sedar bahawa Digi (termasuk wakil dan pegawai), penganjur dan penaja tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kemudaratan, kecelakaan, kemalangan, termasuk kemudaratan badan pemain yang mungkin berlaku sebelum, semasa atau selepas pertandingan ini, dan tidak bertanggungjawab terhadap barang-barang yang hilang atau rosak.